ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาประเทศไทย /

วิพรรณ ประจวบเหมาะ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: วิพรรณ ประจวบเหมาะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Subjects: การย้ายถิ่นของแรงงาน –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD8700.55 ผ191 2544
Volume ล.2 Copy 1
Available