การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน /

เอื้อมพร หลินเจริญ

No Cover Image
Main Author: เอื้อมพร หลินเจริญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย -- วิจัย
ปริญญาเอก
Doctor -- of -- Philosophy -- Degree
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LA1221 อ935ก 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available