ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 /

วีระศักดิ์ พงษ์เจริญ

No Cover Image
Main Author: วีระศักดิ์ พงษ์เจริญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Subjects: คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.43 ว849ผ 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available