ผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่มีแบบการคิดแตกต่างกัน /

เสน่ห์ อิ่มอุระ

No Cover Image
Main Author: เสน่ห์ อิ่มอุระ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.26 ส898ผ 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available