ผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่มีแบบการคิดแตกต่างกัน /

เสน่ห์ อิ่มอุระ

No Cover Image
Main Author: เสน่ห์ อิ่มอุระ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Subjects: อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!