วรรณคดีการเมืองกับสังคมรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2418-2421) /

รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน

Main Author: รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : วิชญา, 2546
Subjects: วรรณกรรมการเมือง -- ไทย
กวีนิพนธ์การเมือง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4222 ร639 2546
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available