ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ /

ศรีศักร วัลลิโภดม

Main Author: ศรีศักร วัลลิโภดม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: พระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุ
เจดีย์
ไทย –– โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 294.3121 ศ255ค 2546
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA4875 ศ255ค 2546
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available