"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาติพันธุ์ :

เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา =Yuan Sikhiew in the ethnic junctions : narratives, memories, and identities of the Tai Yuan in Sikhiew district, Nakhon Ratchasima, Thailand /

สุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา

Main Author: สุริยา สมุทคุปติ์
Other Authors: พัฒนา กิติอาษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครราชสีมา : สมบูรณ์การพิมพ์, 2544
Subjects: นครราชสีมา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 ส863ย 2544
Copy 1
Available