เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป /

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Main Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา, 2405-2486.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546
Subjects: สงฆ์ ไทย ประวัติ
สงฆ์ ลังกา ประวัติ
พุทธศาสนา ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ6140 ด495ร 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available