บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และบ่อเกิดรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Other Authors: เลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Subjects: บทละคร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4209 ร445 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Humanities, Stack

Call Number: PL4209.R731 ร445บ 2544
Copy 4
Available