เส้นทางเศรษฐกิจชุมชนในกระแสทุนนิยม /

พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน

Main Author: พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรส โปรดักส์, 2546
Subjects: ชุมชน –– ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– วิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง –– วิจัย
ทุนนิยม –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 พ252ส 2546
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This

Social, Stack

Call Number: HC445 พ252ส 2546
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 306.3 พ252ส 2546
Copy 8
Available