ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสาน ๒๔๘๘-๒๕๔๔ /

สุวิทย์ ธีรศาศวัต

Main Author: สุวิทย์ ธีรศาศวัต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2546
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชุมชน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ไทย -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445.Z7N65 ส881ป 2546
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available