คู่มือการวัดทางจิตวิทยา =

Manual of psychological testing /

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

Main Author: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Mental tests.
Psychological tests.
Psychometrics.
การทดสอบทางจิตวิทยา
การวัดทางจิตวิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: BF176 ส763ค 2545
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 150.15195 ส763ค 2545
Copy 2
Available