คู่มือสำหรับประชาชน :

โรคกระดูกพรุน-โรคปวดหลัง /

บรรณาธิการ, อุดม วิศิษฏสุนทร, รัตนวดี ณ นคร

Other Authors: อุดม วิศิษฏสุนทร,, รัตนวดี ณ นคร,, สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Back -- Pain
Osteoporosis
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WE250 ค695 2543
Copy 1
Available