เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ =

Introduction to print media /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง
Subjects: สิ่งพิมพ์
การพิมพ์ –– การบริหาร
หนังสือพิมพ์
วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z116.A2 ส747ค 2546
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available