เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา =

Creative Advertising /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Subjects: โฆษณา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5827 ส747ก 2542
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available