รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา :

วนวัฒนวิทยาพื่อพัฒนาสวนป่าเศษฐกิจ.

ครั้งที่ 7 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2544 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /

ประวิทย์ จิตต์จำนงค์, บรรณาธิการ

Other Authors: การสัมมนาทางวัฒนวิทยา : วนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2545
Subjects: ป่าไม้และการทำป่าไม้ -- ไทย -- วิจัย
สวนป่า -- ไทย -- การประชุม
การปลูกป่า -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SD118 ก525ร 2545
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available