ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน =

Research in curriculum and instruction /

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การศึกษา –– วิจัย
การศึกษา –– หลักสูตร –– วิจัย
การสอน –– วิจัย
หลักสูตร –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1028 ส747ป 2546
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available

Call Number: LB1028 ส747ป 2546
Volume ล.1 Copy 1
Not available