รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2545 ทั่วราชอาณาจักร

Report of the 2002 household socio-economic survey whole kingdom.

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546
Subjects: ครอบครัว -- ไทย -- สถิติ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- สถิติ
ไทย -- ภาวะสังคม -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM1054
Copy 2
Available