แด่อนาคต :

ค่านิยมอันทรงคุณค่าของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา =The ties that bind : timeless values for African American familes /

จอยซ์ เอ. แลดเนอร์, เขียน ; รุ่งฤดี ธีรบวร, แปล ; ไกรวรรณ สีดาฟอง, บรรณาธิการ

Main Author: แลดเนอร์, จอยซ์ เอ
Other Authors: รุ่งฤดี ธีรบวร, ไกรวรรณ สีดาฟอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546
Subjects: ชนกลุ่มน้อย –– สหรัฐอเมริกา
ชนกลุ่มน้อย –– สหรัฐอเมริกา –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: E185.86 ล945ด 2546
Copy 1
Available