คนวังอ้อเติมไฟการท่องเที่ยวเปิดตำนานทุนชีวิต...ผืนป่าและสายน้ำ /

กชกร ชิณะวงศ์, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: กชกร ชิณะวงศ์, เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546
Subjects: โครงการรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านวังอ้อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: G156.5.E26 ค139 2546
Copy 1
Available