พะซาช์อง ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน /

เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546
Subjects: การศึกษาขั้นประถม –– การบริหาร –– ไทย (ภาคตะวันออก)
ชาวชอง –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2822.5 พ493 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available