มะจิซึคึริ การปลูกชุมชนในญี่ปุ่น แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติ /

เลอสม สถาปิตานนท์...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ

Other Authors: เลอสม สถาปิตานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ญี่ปุ่น
สถาปัตยกรรม
การออกแบบชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: NA7208 ม296 2546
Copy 6
Available
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA7208 ม296 2546
Copy 1
Available