กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 /

โดย ไพพรรณ เกียรติโชติชัย

Main Author: ไพพรรณ เกียรติโชติชัย
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2545
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การศึกษา
การศึกษากับสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 102 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 103-107.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9748374734