กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 /

โดย ไพพรรณ เกียรติโชติชัย

Main Author: ไพพรรณ เกียรติโชติชัย
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2545
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การศึกษา
การศึกษากับสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LC191.8.T5 พ982ก 2545
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available

Education, Stack

Call Number: 370.9593 พ982ก 2545
Copy 1
Available