กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 /

โดย ไพพรรณ เกียรติโชติชัย

Main Author: ไพพรรณ เกียรติโชติชัย
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2545
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การศึกษา
การศึกษากับสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!