คำอธิบายหลักกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2542 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2543 /

วรวุฒิ เทพทอง

Main Author: วรวุฒิ เทพทอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: กฎหมายที่ดิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT683 ว275ค 2546
Copy 9
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT683 ว275ค 2546
Copy 7
Available
Copy 8
Available