กลยุทธ์การสร้างบุคลิกของตราสินค้าแชมพูเพื่อความสวยงาม /

สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม

Main Author: สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (การโฆษณา))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
Subjects: โฆษณา -- ชื่อตราผลิตภัณฑ์
แชมพู
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5841 ส841ก 2542
Copy 1
Available