พลิกแผ่นดิน ตอนขบวนการสังคมนิยมในไทย /

ประจวบ อัมพะเศวต, รวบรวม ; นาถยา กัลโยธิน, บรรณาธิการ

Other Authors: ประจวบ อัมพะเศวต, นาถยา กัลโยธิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546
Subjects: สังคมนิยม
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HX400.55.A6 พ458 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2021-12-30 Recall This