ผลของกิจกรรมเสริมการอ่านที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน /

นิตยา จิตแหลม, เตือนจิต ริมทอง, รชต ศรีเขตการณ์, รัชชนก แสนทวีสุข, ลออ จักรปิง

No Cover Image
Other Authors: นิตยา จิตแหลม, เตือนจิต ริมทอง, รชต ศรีเขตการณ์, รัชชนก แสนทวีสุข, ลออ จักรปิง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2541
Subjects: การอ่าน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: LB1050 ผ191 2541
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1050 ผ191 2541
Copy 1
Available