ภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการจัดการองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน :

กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง /

โดย พัชรินทร์ สิรสุนทร

No Cover Image
Main Author: พัชรินทร์ สิรสุนทร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย
วัฒนธรรมไทย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 พ523ภ 2546
Copy 1
Available