101 หมากเด็ดในการบริหารคน =

Managing People : 101 Proven Ideas /

ซาร่า พี. โนเบิล, บรรณาธิการ ; สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์, แปล

Other Authors: โนเบิล, ซาร่า พี, สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2538
Subjects: การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5549 ร193 2538
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available