การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร /

อนุชิต พลับรู้การ, บรรณาธิการ

Other Authors: อนุชิต พลับรู้การ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
Subjects: สมุนไพร
สมุนไพร -- การปลูก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB351.H5 ก493 2545
Copy 2
Available
Copy 1
Available