พุทธศาสนาไทยในอนาคต :

แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต /

พระไพศาล วิสาโล

Main Author: พระไพศาล วิสาโล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2546
Subjects: พุทธศาสนากับสังคม
พุทธศาสนา -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.S6 พ352พ 2546
Copy 1
Checked out Due: 2022-1-28 Recall This
Copy 2
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: BQ4570.S6 พ352พ 2546
Copy 3
In transit