นวัตกรรมการศึกษาชุด การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการอาจารย์ 8 และบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ) /

ถวัลย์ มาศจรัส, ณิชนันทน์ ประสงค์, อาภรณ์ หนิมสุข

Main Author: ถวัลย์ มาศจรัส
Other Authors: ณิชนันทน์ ประสงค์, อาภรณ์ หนิมสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2546
Subjects: การสอน
แผนการสอน การเขียน
การเขียนทางวิชาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1027.4 ถ267น 2546
Copy 1
Available