เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators /

พสุ เดชะรินทร์

Main Author: พสุ เดชะรินทร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Subjects: การจัดการธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวัดผลงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD56.25 พ479ส 2546
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: HD56.25 พ479ส 2546
Copy 5
Available