หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น /

ประชุม โฉมฉาย

Main Author: ประชุม โฉมฉาย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: กฎหมาย -- โรมัน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KJA160 ป241ห 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Law, Stack

Call Number: KJA160 ป241ห 2546
Copy 4
Available
Copy 3
Available