เอ็นไซม์ทางอาหาร /

ปราณี อ่านเปรื่อง

Main Author: ปราณี อ่านเปรื่อง
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: เอ็นไซม์ –– การใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร
อุตสาหกรรมอาหาร
เอ็นไซม์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TP456.E58 ป445อ 2547
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 7
Available
Copy 5
Available