การบริหารจัดการโรงแรมดีที่สุดในนครหลวงทิเบต =

Running a hotel on the roof of the world /

เอล็ค เลอ ซูเออร์ ; สมพูน ปัณฑิตานนท์, แปล ; ปรีชา แดงโรจน์, เรียบเรียง

Main Author: ซูเออร์, เอล็ค เลอ
Other Authors: สมพูน ปัณฑิตานนท์, ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2547
Subjects: โรงแรม –– การบริหาร
โรงแรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX911.3.M27 ซ499ก 2547
Copy 1
Available