ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งาน /

สุพจน์ กู้มานะชัย

Main Author: สุพจน์ กู้มานะชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547
Subjects: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4664 ส826ป 2547
Copy 1
Available