วิถีสังคมไท :

สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 7 การศึกษาเพื่อความเป็นไท /

สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พิภพ ธงไชย

Main Author: สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส, 2544
Series: สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ; ชุดที่ 7.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เด็ก ไทย
การปฏิรูปการศึกษา ไทย
ไทย ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: ส263ว 2544
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.567 ส263ว 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available