องค์การและการจัดการ =

Organization and management /

โดย สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์

Main Author: สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การจัดการองค์การ
องค์การ –– การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information