โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ /

พระชำนิโวหาร

Other Authors: ชำนิโวหาร, พระ, กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2546
Subjects: พุทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พรบามสมเด็จพระ, 2279-2352.
โคลง
กวีนิพนธ์ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS577 ค969 2546
Copy 2
Available
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available

Satit School, Stack

Call Number: 895.9113 ค969 2546
Copy 10
Available