ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทและแนวคิดการพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 8 กระทรวงวัฒนธรรม =

THE STUDY OF ROLE-TAKING AND DEVELOPMENT OF CULTURAL PROMOTION : A CASE OF THE MEMBERS OF PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION IN SUPERVISION AREA 8, MINISTRY OF CULTURE /

ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุล

No Cover Image
Main Author: ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Subjects: วัฒนธรรมไทย –– การอนุรักษ์และบำรุงรักษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS567 ศ487ศ 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available