การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกงกึ่งสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง /

นภัสชล สนธิปักษ์

No Cover Image
Main Author: นภัสชล สนธิปักษ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
แป้งข้าวเหนียว
ขนมกง
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TP370 น199ก 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available