เมื่อบริษัทต้องคัดเลือกคน =

Ace the corporate personality test /

เอ็ดเวิร์ด ฮอฟฟ์มัน ; ยุดา รักไทย, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, แปล

Main Author: ฮอฟฟ์มัน, เอ็ดเวิร์ด
Other Authors: ยุดา รักไทย, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546
Subjects: บุคลิกภาพ –– การวัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF698.5 ฮ159ม 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available