แบบฝึกทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /

วิไล ลำอิน...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: วิไล ลำอิน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1121 บ891 2547
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1121 บ891 2547
Copy 1
Available