ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือกันต่อการเรียนรู้คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 /

จิราภรณ์ ฉิมอ่อง...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: จิราภรณ์ ฉิมอ่อง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน –– วิจัย
ภาษาอังกฤษ –– คำศัพท์ –– วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1449 ผ191 2547
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1449 ผ191 2547
Copy 1
Available