วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย /

ลิขิต ธีรเวคิน

Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ไทย การเมืองการปกครอง
ไทย ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1749.A15 ล413ว 2546
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Law, Stack

Call Number: JQ1749.A15 ล413ว 2546
Copy 4
Available