การเมืองอเมริกา /

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

Main Author: สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: สหรัฐอเมริกา -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JK274 ส192ก 2546
Copy 1 Quarantine